Czasopisma

Czasopisma dostępne w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Przysusze:

 1. Biblioteka w Szkole
 2. Bibliotekarz
 3. Bibliotekarz Radomski
 4. Biologia w Szkole
 5. Chemia w Szkole
 6. Cogito
 7. Echo Dnia
 8. Edukacja
 9. Edukacja i Dialog
 10. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 11. Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole
 12. Fizyka w Szkole
 13. Geografia w Szkole
 14. Język Polski w Szkole IV-VI
 15. Język Polski w Gimnazjum
 16. Język Polski w Liceum
 17. Języki Obce w Szkole
 18. Kwartalnik Pedagogiczny
 19. Lider
 20. Matematyka
 21. Nauczanie Początkowe
 22. Niebieska Linia
 23. Nowa Szkoła
 24. Opieka – Wychowanie – Terapia
 25. Oświata Radomska ORBI
 26. Oświata i Wychowanie
 27. Pedagogika Prac
 28. Polonistyka
 29. Poradnik Bibliotekarza
 30. Problemy Narkomanii
 31. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 32. Remedium
 33. Szkoła Specjalna
 34. Świetlica w Szkole
 35. Wiadomości Historyczne
 36. Wszystko dla Szkoły
 37. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 38. Wychowanie Muzyczne w Szkole
 39. Wychowanie Techniczne w Szkole
 40. Wychowanie w Przedszkolu
 41. Życie Szkoły