Zbiory

  • Księgozbiór:

Księgozbiór PBP w Przysusze  liczy ponad  28 tys. woluminów obejmujących: literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim, literaturę naukową z zakresu nauk humanistycznych, polską literaturę piękną oraz dzieła klasyki światowej w tym lektury dla uczniów; opracowania lektur, materiały pomocnicze dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do matury, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

  • Zbiory specjalne: 

Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne w skład których wchodzą: kasety wideo, płyty DVD i CD. Dokumenty te są doskonałą pomocą naukową w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół poziomów podstawowego i średniego.

  • Czasopisma:

Biblioteka nasza udostępnia ok. 40 tytułów czasopism. Ich oferta jest corocznie modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami Czytelników oraz zmieniającą się ofertą wydawniczą na rynku periodyków. Priorytetem są czasopisma pedagogiczne. Oprócz nich prenumerujemy prasę popularnonaukową, społeczno - kulturalną i literacką.