Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Klauzula informacyjna dla czytelników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Przysusze przy ul. Szkolnej 3., zwana dalej „Biblioteką”

2) inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pani Marta Zagdańska-Sokół adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Biblioteka przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

- realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia, co wynika w szczególności z przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości, finansach publicznych, archiwizacji, a także kodeksu pracy, cywilnego i innych ustaw;

- zawarcia i realizacji lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie – zgodnie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia, co wynika umów zawieranych z osobami korzystającymi z usług świadczonych przez Bibliotekę, w szczególności związanych z jej działalnością statutową,

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia, co dotyczy w szczególności roszczeń/praw Biblioteki oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Biblioteki.

- realizacji czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, co wynika z przetwarzania danych osobowych m.in. w celach promocyjnyc i marketingowych, związanych z działalnością statutową Biblioteki.

4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Udostępnianie danych nie jest przewidywane;

5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)

Powyższa Klauzula spełnia obowiązek informacyjny t.j. udzielenie osobie, której dane dotyczą informacji o zasadach przetwarzania jej danych oraz o tym, jakie prawa jej przysługują.