Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

My, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze, z siedzibą w Przysusze, ul. Szkolna 3, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: www.biblioteka.przysucha.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;   telefon: 48 6750409; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

a) W celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki na podstawie Twojej zgody, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO1):

b) W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),                                                                                                                                                            

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

  1.  Imię i nazwisko
  2.  Numer ewidencyjny PESEL
  3.  Adres e-mail
  4.  Adres IP
  5.  Numery telefonów
  6.  Adres zamieszkania
  7.  Data urodzenia
  8.  Wizerunek

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty

VIII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) Prawo do usunięcia danych: Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawy do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) Prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 

f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

g) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na Naszej stronie internetowej pod adresem: www.biblioteka.przysucha.pl W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

* Wymogiem Regulaminu Wypożyczalni i Czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze.