O PBP

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz bibliotek publicznych i społeczności lokalnej powiatu przysuskiego. Została powołana uchwałą Rady Powiatu z dnia 9 września 2009 r. z siedzibą przy ulicy Szkolnej 3 oraz wpisana do rejestru jednostek kultury prowadzonego przez organizatora.

Czytelnikami mogą być wszyscy mieszkańcy powiatu przysuskiego.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących powiatu przysuskiego oraz literatury pedagogicznej
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz
  • prowadzenie działalności informacyjnej
  • popularyzowanie książki,czytelnictwa i kultury
  • koordynacja działalności bibliotek publicznych z terenu powiatu oraz współdziałanie z bibliotekami innych sieci.

Dla potrzeb lokalnej społeczności i tworzenia regionalnej bibliografii powiatu przysuskiego Biblioteka gromadzi materiały o charakterze regionalnym. Są to publikacje na temat teraźniejszości i przeszłości powiatu, książki, prasa lokalna wydawana w poszczególnych gminach oraz dokumenty życia społecznego (plakaty, afisze, foldery, widokówki, materiały wyborcze itp.)

Chcemy w sposób profesjonalny, kompleksowy i skuteczny umacniać rolę bibliotek publicznych w swoim środowisku, promować czytelnictwo w powiecie przysuskim oraz zaspokajać potrzeby kulturalne, informacyjne i edukacyjne ich użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami.

W roku 2012 został zakupiony system biblioteczny MATEUSZ, który jest wdrażany i pozwoli w pełni skomputeryzować placówkę.

W kwietniu 2013 roku wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Przysuskim, a marszałkiem Województwa Mazowieckiego PBP przejęła zlikwidowaną filię Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu mieszczącą się w budynku przy ulicy Szkolnej 7. W całości przejęte zostało mienie, w tym księgozbiór filii, a także jej pracownicy.

Dzięki temu zasób placówki powiększył się ponad trzydziestokrotnie. Od tej pory prowadzony jest też dział pedagogiczny.

Z końcem roku 2013 Biblioteka przeprowadziła się do nowego lokalu w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie zajmuje 166 m² powierzchni na parterze budynku w pełni przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obecnie majątek Biblioteki to ponad 28 000 woluminów o aktualnej wartości 210tys. zł, 576 roczników czasopism oprawionych, kasety video oraz płyty DVD.

Gromadzimy literaturę naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy, podręczniki akademickie, rozszerzony księgozbiór posiadamy z dziedziny pedagogiki i psychologii. Udostępniamy również literaturę piękną oraz regionalia.

Czasopisma dostępne to przede wszystkim czasopisma metodyczne dla nauczycieli, ale także dziennik Echo Dnia oraz czasopisma dla bibliotekarzy i uczniów np. Cogito.

W placówce działa również czytelnia internetowa wyposażona w 6 stanowisk komputerowych.

Przy bibliotece działa Koło Literackie „Ozimina” skupiające twórców poezji i prozy z terenu powiatu przysuskiego.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony na Facebooku.

Struktura organizacyjna Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze

  • Kierownik Biblioteki
  • Stanowisko d/s opracowania zbiorów
  • Stanowisko d/s udostępniania księgozbioru
  • Stanowisko d/s instrukcyjno-metodycznych
  • Księgowy

Pracownicy:  

Anna Seta – p.o. kierownik biblioteki
Katarzyna Klimek – bibliotekarz
Marta Zagdańska - bibliotekarz
Katarzyna Adamska – bibliotekarz
Izabela Wieprzycka - księgowa