Cennik opłat i usług

Rodzaj opłaty/usługi Cena
I. Opłaty za korzystanie z Wypożyczalni:
Przekroczenie terminu zwrotu dokumentu bibliotecznego -
Zagubienie dokumentu bibliotecznego 30 zł – wydany do 1995r.; wydany po 1995r.- trzykrotna wartość inwentarzowa
Kaucja zwrotna 50,00 zł
Wysłanie upomnienia 3,80 zł
II. Opłaty za korzystanie z ICIM:
Skanowanie materiałów bibliotecznych 0,50 zł / 1 skan
Wydruki komputerowe 0,50 zł/strona A4
Zakup płyty CD 2 zł
Zakup dyskietki 1,50 zł
III Opłaty za korzystanie z wypożyczalni międzybibliotecznej:
Opłata za przesłanie dokumentu bibliotecznego 20 zł za każdy egzemplarz
IV Usługi kserograficzne
Odbitki kserograficzne 0,20 zł/strona A4
Odbitki kserograficzne zawierające ilustracje o intensywnym zaciemnieniu 0,30 zł/strona A4