Biesiada literacka

biesiada literacka

31 marca 2016 r. w sali lekcyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze odbyło się spotkanie autorskie twórców zrzeszonych w Kole Literackim „Ozimina” z młodzieżą szkolną. Biesiadę literacką zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna, której reprezentantki zajęły miejsce wśród audytorium.

Czytaj więcej: Biesiada literacka