Spotkanie z twórcami ludowymi

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze
Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie

organizują spotkanie z twórcami ludowymi z terenu powiatu przysuskiego.
Zasadniczym celem spotkania będzie prezentacja twórczości poetyckiej i integracja środowiska.

Warsztaty literackie odbędą się w siedzibie Biblioteki
w Przysusze dnia 28 listopada 2011r. o godz. 13.15
przy ul. Szkolnej 3