Spotkanie literackie

IMG 0784     W miniony czwartek w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Przysusze odbyło się spotkanie twórców zrzeszonych w Kole Literackim "Ozimina" z członkiniami przysuskiego Klubu Seniora. Organizatorkami i uczestniczkami literackiej biesiady połączonej ze słodkim poczęstunkiem, były panie bibliotekarki, zawsze pełne życzliwości dla spotykających się w miejscu ich pracy autorów. Publiczność spontanicznie reagowała na prezentowane przez literatów wiersze oraz fragmenty prozy. Były oklaski i wyrazy uznania.

Czytaj więcej: Spotkanie literackie

Zmiany godzin pracy w okresie wakacji

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze informuje, że w lipcu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Uruchomiliśmy katalog on-line

Informujemy, że został uruchomiony katalog on-line. Katalog dostępny jest w menu po lewej stronie pod pozycją "Katalog on-line". Zachęcamy do korzystania.