POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII 2017

Dyktando 2017

W dniu 30 maja roku 2017 w Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się dyktando o tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii.

Dyktando objął honorowym patronatem Starosta Powiatu Przysuskiego.

W dyktandzie wzięło udział 47 uczestników z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Łąckiego i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Borkowicach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Socjoterapii w Goździkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole, Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Pogroszynie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Publicznego Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Potworowie, Szkoły Podstawowej nr 1 i Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Przysusze, Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze, Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego i Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie oraz osoby dorosłe.

Prace uczestników dyktanda oceniła komisja konkursowa w składzie:
Danuta Ewa Skalska – przewodnicząca
Agnieszka Gizińska - członek
Małgorzata Galant – członek
Paula Stępień – członek

Po sprawdzeniu poprawności tekstu i ocenie prac komisja wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach:

W kategorii dzieci młodsze / kl. II - III szkoły podstawowej

Powiatowym Mistrzem Ortografii została:
Jagoda Gawin uczennica ze Szkoły Podstawowej w Rusinowie

Tytuł Wicemistrza zdobyła:
Dominika Kazała uczennica ze Szkoły Podstawowej w Rusinowie

Trzecie miejsca zajął:
Marcel Nożyński uczeń ze Szkoły Podstawowej w Potworowie

W kategorii dzieci starsze / kl. IV – VI szkoły podstawowej

Powiatowym Mistrzem Ortografii została:
Patrycja Karbownik uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze

Tytuł Wicemistrza zdobyła:
Karolina Janiak uczennica ze Szkoły Podstawowej w Rusinowie

Trzecie miejsca zajął:
Dawid Wasilewski uczeń ze Szkoły Podstawowej w Rusinowie

W kategorii młodzieżowej / kl. I - III gimnazjum

Powiatowym Mistrzem Ortografii został:
Jakub Korycki uczeń z Publicznego Gimnazjum w Rusinowie

Tytuł Wicemistrza zdobyła:
Magdalena Sompolska uczennica z Publicznego Gimnazjum w Przysusze

Trzecie miejsca zajął:
Krystian Ulawski uczeń z Publicznego Gimnazjum w Potworowie

W kategorii młodzież, dorośli / kl. I – III liceum, osoby pełnoletnie

Powiatowym Mistrzem Ortografii została:
Krystyna Kędra z Gielniowa

Tytuł Wicemistrza zdobył:
Marek Gapys z Potworowa

Trzecie miejsca zajęła:
Kinga Pająk z Odrzywołu

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy i gadżety.

Galeria zdjęć: