Jubileusz Koła Literackiego „Ozimina”

Jubileusz

Koło Literackie „Ozimina” obchodzi jubileusz pięciolecia swego istnienia. Warto przypomnieć, że inicjatorkami powstania Koła były panie bibliotekarki – Alicja Ślifirczyk i Katarzyna Klimek. Siedzibą „Oziminy” jest przysuska Powiatowa Biblioteka Publiczna, zawsze życzliwa lokalnym literatom.

Dzięki wsparciu finansowemu biblioteki „Oziminie” udało się wydać zbiór wierszy zatytułowany „Wzrastanie”. Ukazało się również kilka edycji „Biuletynu Koła Literackiego „Ozimina”. Literaci amatorzy, pisząc głównie wiersze, spotykają się każdego miesiąca na zajęciach, mających charakter warsztatowy a także integracyjno-towarzyski. Wymieniają opinie na temat swych nowo powstałych utworów, pracują nad kształtem artystycznym prezentowanych wierszy. Obok możliwości realizowania pasji twórczych „Ozimina” pozwala autorom cieszyć się z przyjaznych relacji międzyludzkich, potrzebnym drugiemu człowiekowi. Lokalni poeci przedstawiali swój dorobek artystyczny podczas licznych spotkań autorskich, którym zawsze towarzyszyła spontaniczność odbiorców. Były wzruszenia, podziękowania. Spotkania takie odbyły się (niekiedy wielokrotnie) w Przysusze, Wieniawie, Odrzywole, Borkowicach, Klwowie, Sokolnikach Mokrych. Ostatnio twórcy z kręgu „Oziminy” dwukrotnie mieli okazję podzielić się swym poetyckim postrzeganiem świata z osobami zrzeszonymi w przysuskim Klubie Seniora. W maju br. spotkali się z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry. Biesiada literacka zintegrowała pokolenia, była interesującą lekcją historii. Wiersze poetów „Oziminy” systematycznie ukazują się w kwartalniku „Ziemia Odrowążów” oraz w miesięczniku „Ziemia Przysuska”. Miesiąc później literaci w asyście pań bibliotekarek odbyli wycieczkę śladami Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa. Nałęczów dostarczył wszystkim turystom niezapomnianych doznań estetycznych, a poetom twórczych inspiracji. Funkcję prezesa Koła pełni niezmiennie Danuta Ewa Skalska, realizująca się w różnych obszarach twórczości literackiej. Aktualnie aktywnie działają w Kole: Wiesława Białek, Tadeusz Figarski, Maria Miśkowska, Elżbieta Niewadzisz, Danuta Ewa Skalska, Ewa Ślizak, Barbara Wojtarek.

Galeria zdjęć: