Biesiada literacka

biesiada literacka

31 marca 2016 r. w sali lekcyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze odbyło się spotkanie autorskie twórców zrzeszonych w Kole Literackim „Ozimina” z młodzieżą szkolną. Biesiadę literacką zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna, której reprezentantki zajęły miejsce wśród audytorium.

Opiekę nad uczniami sprawowała pani Aneta Fidos-Godlewska, nauczycielka języka polskiego. Młodzież z uwagą i życzliwością wysłuchała wierszy oraz fragmentów prozy przedstawianych przez literatów, nagradzając brawami kolejne wystąpienia. W zaprezentowanych utworach dominował nurt patriotyczno-religijny. Niektóre wiersze i opowiadania miały charakter osobisty, zawierały apoteozę natury, miłości i młodości. Swoją twórczość przedstawiali: Danuta Ewa Skalska, Elżbieta Niewadzisz. Ewa Ślizak, Barbara Wojtarek, Wiesława Białek, Tadeusz Figarski. Na zakończenie spotkania Aneta Fidos-Godlewska podziękowała organizatorom i lokalnym literatom za udaną imprezę kulturalną, podkreślając jej walory dydaktyczne. Danuta Ewa Skalska, prezes Koła „Ozimina”, przekazała podziękowania młodzieży za jej wzorową, pełną szacunku i uznania postawę wobec starszych. Zachęciła młodych ludzi do rozwijania własnych pasji twórczych.

Galeria zdjęć: