Spotkanie literackie

IMG 0784     W miniony czwartek w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Przysusze odbyło się spotkanie twórców zrzeszonych w Kole Literackim "Ozimina" z członkiniami przysuskiego Klubu Seniora. Organizatorkami i uczestniczkami literackiej biesiady połączonej ze słodkim poczęstunkiem, były panie bibliotekarki, zawsze pełne życzliwości dla spotykających się w miejscu ich pracy autorów. Publiczność spontanicznie reagowała na prezentowane przez literatów wiersze oraz fragmenty prozy. Były oklaski i wyrazy uznania.

     Swoje utwory (niektóre w wersji śpiewanej) przedstawiali: Maria Miśkowska, Ewa Ślizak, Elżbieta Niewadzisz, Danuta Ewa Skalska, Tadeusz Figarski. Literackie popołudnie łączyło się z promocją Biuletynu Koła Literackiego Ozimina, wydawanego dzięki pomocy Powiatowej Biblioteki Publicznej. Każda z seniorek uczestniczących w spotkaniu otrzymała egzemplarz wyżej wymienionego pisma. 

     Swoją pasję literacką ujawniła także jedna z członkiń Klubu Seniora, pani Jadwiga Ślęzak, która przeczytała kilka własnych wierszy, zawierających ciekawie wykreowane poetyckie obrazy przyrody. Biesiada literacka zakończyła się wymianą serdeczności oraz wspólnym odśpiewaniem piosenki "Upływa szybko życie".

Galeria zdjęć: