Spotkanie literackie w bibliotece

Od wielu lat w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Przysusze spotyka się grupa osób, które połączyła pasja twórczego postrzegania świata.

Koło tworzą zarówno osoby, które publikowały już własne utwory (także w formie książkowej), jak i „szufladerzy” ujawniający swe próby literackie po długim okresie samotnych zmagań ze słowem. Członkowie Koła piszą wiersze (również dla dzieci) opowiadania, utwory dramatyczne.

Istotne jest, że spotkaniom „Oziminy”, mającym głównie charakter warsztatowy, towarzyszy aura spontaniczności i radości, wypływająca z możliwości dzielenia się własnym „ja” z drugim, podobnie czującym człowiekiem. Wszystkich pragnących dołączyć do naszej twórczej ekipy serdecznie zapraszamy.

W sekcji "Koło Literackie/Wiersze" znajdują się odnośniki do wierszy napisanych przez członków Koła. Zachęcamy do zapoznania się z twórczością lokalnych poetów.