Święto Niepodległości

         Odkrywanie Ojczyzny

Moje dziecięce

odkrywanie ojczyzny

zaczęło się

od kształtowania

poczucia przynależności.

Wiersz o małym Polaku

wszeptywany jak pacierz przez mamę

zasiał ziarno poszukiwań,

zaowocował serią

znaków zapytania.

Bandaże wspomnień akowców

rozwijane przez dziadka i wujków-

domowe lekcje historii –

wykształciły przedsmak

więzi z narodem.

A w szkole prawdziwy trzepot

małych patriotycznych wzruszeń

przywołał wiersz o Warszawie

z elementarza Falskiego,

gdy recytując go z pasją

przed rodzicielską widownią,

ujrzałam na twarzach kobiet

łzy jak smutne srebro

wieczornej rosy.

Danuta Ewa Skalska

 

https://www.kalendarzswiat.pl/swieto_niepodleglosci/