WYNIKI DYKTANDA O TYTUŁ POWIATOWEGO MISTRZA ORTOGRAFII 2018

W dniu 27 kwietnia 2018 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej      w Przysusze odbyło się dyktando o tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii.

Dyktando objął honorowym patronatem Starosta Powiatu Przysuskiego.

W dyktandzie wzięło udział 94 uczestników ze wszystkich typów szkół powiatu przysuskiego oraz osoby dorosłe.

Prace uczestników dyktanda oceniła komisja konkursowa w składzie:

Danuta Ewa Skalska – przewodnicząca

Agnieszka Gizińska - członek

Beata Kamińska – członek

Po sprawdzeniu poprawności tekstu i ocenie prac komisja wyłoniła laureatów    w poszczególnych kategoriach:

 

W kategorii dzieci młodsze / kl. II - III szkoły podstawowej

Powiatowym Mistrzem Ortografii został:

Maciej Pluta uczeń Szkoły Podstawowej w Rozwadach

Tytuł Wicemistrza zdobyli :

Daria Karpińska uczennica Szkoły Podstawowej w Bielinach

oraz

Tomasz Stępień uczeń Szkoły Podstawowej w Potworowie

Trzecie miejsce zajęła:

Lena Małek uczennica Szkoły Podstawowej w Potworowie

W kategorii dzieci starsze / kl. IV – VI szkoły podstawowej

Powiatowym Mistrzem Ortografii została:

Magdalena Gapys uczennica Szkoły Podstawowej w Odrzywole

Tytuł Wicemistrza zdobyli:

Amelia Szymańska uczennica Szkoły Podstawowej w Gielniowie,

Blanka Rejmer uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze,

Karol Wójcik uczeń Szkoły Podstawowej w Klwowie

Trzecie miejsce zajęła:

Julia Kośla uczennica Szkoły Podstawowej w Klwowie

W kategorii młodzieżowej / kl. VII oraz kl. II - III gimnazjum

Powiatowym Mistrzem Ortografii została:

Anna Wierzbicka uczennica z Gielniowa

Tytuł Wicemistrza zdobyła:

Magdalena Sompolska uczennica Gimnazjum w Przysusze

Trzecie miejsce zajął:

Dawid Wasilewski uczeń Szkoły Podstawowej w Rusinowie

W kategorii młodzież, dorośli / kl. I – III liceum, osoby pełnoletnie

 

Powiatowym Mistrzem Ortografii został:

Jakub Korycki uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze

Tytuł Wicemistrza zdobył:

Kamil Lebiecki uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze

Trzecie miejsce zajął:

Krystian Ulawski uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze